حامل پرچم رقیه ام دشمن ال امیه ام     شور
آغاز هر کارم با نام عباس    شور
نفس نفس میزنه دلم پر     شور
منبع:وبلاگ مداحی بهنام محمدیتاريخ : چهارشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۰ | 22:20 | نویسنده : دوستدار حاج محسن |